Pristupnica

Ispunjenu i potpisanu kopiju pristupnice možete nam poslati na Mail:
info@napredak-hamburg.de, ili original osobno predati članovima uprave.