Lijepa riječ

Lijepa riječ djeluje u HKD Napredak Hamburg već više od 5 godina. Momentalno grupa ima 7 aktivnih ljubitelja književnost, posebno poezije na hrvatskom jeziku. Članovi su aktivni i sami u pisanju poezije, te svake godine Lijepa riječ priređuje jedan javni nastup. Grupa je već dva puta nastupala na UNI Hamburg, pri Institutu za Slavistiku.

Grupa se raduje svima koji vole poeziju, prozu, dramu, komediju, itd. Lijepu riječ.
Pridružite nam se! Lijepa riječ se sastaje jednom mjesečno, a po potrebi i češće.

Za više informacija javite se voditeljici
Kaji Brkić na broj: +49 151 70184113.